TERMS AND CONDITIONS OF THE SERVICE

The right to publish an image in marketing requires that the image be in close proximity to product brands. For this reason, it is also forbidden to market any brand name other than Kekkilä-BVB or its product brands in connection with the images. The right to publish images in the media requires that Kekkilä-BVB brands, products, services or events will be mentioned in connection with the image.

(Oikeus kuvan julkaisemiseen markkinoinnissa edellyttää, että kuva on tuotebrändien välittömässä läheisyydessä. Tämän vuoksi on myös kiellettyä markkinoida kuvien yhteydessä muita tuotemerkkejä kuin Kekkilä-BVB:n tuotebrändejä. Oikeus julkaista kuvia mediassa edellyttää, että Kekkilä-BVB:n brändit, tuotteet, palvelut tai tapahtumat mainitaan kuvan yhteydessä.)